Symulacja cyfrowa pomaga zoptymalizować proces profilowania
Besondere Serviceleistungen bei der Verarbeitung userer Stahlprodukte

Wyrazista symulacja

Eliminacja ryzyka wystąpienia problemów

Podstawą do perfekcyjnego przygotowania produktu jest intensywne planowanie i projektowanie. Symulacja odgrywa przy tym bardzo ważną rolę jeśli chodzi o projektowanie profili (materiału i przekroju) i koncepcję systemową.

Symulacja cyfrowa teoretycznie obrazuje zachowanie materiału podczas odkształcania i łączenia. Są to informacje istotne do procesu optymalizacji narzędzi, urządzeń, surowca, grubości materiału lub geometrii przekroju. Wszystko to gwarantuje ostatecznie sprawną produkcję.

Highlights

W górę z profilami Welser

Partnerstwo to coś więcej niż tylko relacja z klientem ...

Jakość od A do Z

Inaczej mówiąc: od materiału do produktu końcowego, od profilowania ...

Profile ze stali dupleks jako wzdłużne wsporniki podłogowe w tramwajach niskopodłogowych

Profile firmy Welser towarzyszą nam od ...