Tillförlitlig korrosionsbeständighet hos Welsers stålprofiler
Ob Stahlprofile, Aluprofile oder sonstige Metallprofile - Welser hat die Lösung

Tillförlitlig korrosionsbeständighet

Tålig och pålitlig

Korrosion till följd av instabila förhållanden mellan metalliska material och omgivningen som vatten, luft eller andra ämnen kan inte förhindras. Risken kan dock minskas betydligt.

Åtgärder hos Welser Profile för att reducera risken:

  • Anpassade ytvillkor (torra / anoljade)
  • Rätt förpackning (tex med korrosionsskyddsfolie)
  • Noggrann transport och optimal lagring (fuktskydd, inga snabba klimatförändringar etc)

 

Highlights

Duplexstålprofiler som golvbalkar i låggolvspårvagnar

Welserprofiler är med oss – från tidi ...

Kvalitet från A till Ö

En annan formulering: Från förmaterial till slutprodukt, från profilering ...

Så fungerar reklam med Welsers profiler

Ein Prismawender besteht aus einem dreiseitigen Rillen-Stahlprofil

Tre olika bilder - varierande på en reklamskylt. Hur kan ...