Effektiv logistik - från materialanskaffning till produktutleverering
Besondere Serviceleistungen bei der Verarbeitung userer Stahlprodukte

Effektiv logistik

Genomtänkt struktur och optimerade vägar

Från inköp till leverans – hela logistiksystemet från Welser Profile är effektivt uträknat. Våra produktionsenheter ligger i omedelbar närhet till våra leverantörer med tåganslutning samt bra vägförbindelser. Även logistiken inom företaget är planerad in i minsta detalj och framtidsorienterad.

 På detta sätt kan våra kunder garanteras en optimal försörjning:

 

  • Eget logistikcentrum i Horn/Schweiz som nav för omlastning av färdiga profiler och profilsystem
  • Förmaterialleveranser och skrottransporter per järnväg
  • Optimal intern transport av verktyg till produktionslinjerna
  • Lagring av alla kundindividuella verktyg för att säkra framtida produktioner
  • Reduktion av ställtider genom växlingsbara plattor
  • Snabba profiltillverkningslinjer och egen finalisering
  • Mellanlagring för olika kombinationer av processteg
  • Kundlager
  • Samarbete med utvalda transportföretag för en professionell hantering av sjötransporter

Highlights

På spåret med Welser profiler

Oavsett persontåg, spårvagn, tunnelbana eller godståg – i sido- ell ...

Profiler av stål – för de högsta kraven och belastningarna

Så lätt som möjligt och så stabilt som nödvändigt ...

Europas största kraftverk...

... försörjer 70.000 hushåll med el, Welser Profile bildar ...