Formgivande profilrör - ändbearbetning
Stahlprofile trennen, verbinden, biegen, lochen und endenbearbeiten

Formgivande ändbearbetning

Olika diameter – solid och stabil

Med hjälp av ändbearbetning kan vi, i ett och samma profilrör få fram olika diameter och geometrier – allt efter individuella behov. Således uppfyller bearbetade och svetsade profiler inte bara kraven. De möjliggör även formstarka anslutningar.

Under en lång tid var man tvungen att sticka rör med olika diameter i varandra eller att svetsa ihop dem. Tack vare ändbearbetningstekniken kan man med ett och samma rör på olika ställen få ett rör i form av fyrkants- eller sexkantsrör resp. polygon.Då godstjockleken på profilen på de bearbetade områderna ökar, höjs även styrkan och stabiliteten. Därmed passar dessa svetsade rör specifikt för rörförbindelser eller axel-nav-kopplingar.

 

Vielfältige Endenbearbeitung bei Stahlrohren
Rohrverjüngung aus Stahl für den Gerüstbau

 

Highlights

Duplexstålprofiler som golvbalkar i låggolvspårvagnar

Welserprofiler är med oss – från tidi ...

Europas största kraftverk...

... försörjer 70.000 hushåll med el, Welser Profile bildar ...

Welser Flex – vår kombinerbara prismodell

Passande till kraven vad gäller profilmångfald, produktens livscykel och ...