Rullformning – så funkar det! | AB Welser Profiler
Stahlprofile trennen, verbinden, biegen, lochen und endenbearbeiten

Vad är rullformning?

Från plåt till skräddarsydd produkt i 60 omformningssteg

Rullformning är en tillverkningsmetod där plåt successivt viks i en serie av valspar tills dess att det önskade profiltvärsnittet är färdigt. Med rullforming kan precisa toleranser, komplexa tvärsnitt och hög repeternogrannhet säkerställas. För att integrera ytterligare funktioner kan även hål och former stansas in i profilen. Även förstärkningsspår, text eller logotyper kan valsas in i profilen. Tack vare den höga produktionshastigheten och funktionaliteten hos skräddarsydda stålprofiler är rullformning en ekonomiskt mycket fördelaktig produktionsmetod.

Man talar om öppna profiler utan svetssöm eller slutna profiler med svetssöm. I allmänt tal kan även rullformade profiler kallas för skenor, balkar, rör eller stolpar.

Rullformning i detalj

Råmaterialet vid rullformning är plåt eller metallband på rulle/coil. Plåten hasplas av rullen och leds in i rullformningsanläggningen. Innan bandet börjar vikas/valsas kan stansade hål, kragning, gängade hål, präglingar eller till och med muttrar integreras i plåten. I följande steg, men i samma lina, börjar själva rullformningen av plåten. Plåten omformas succesivt steg för steg i en serie av valspar tills dess att det önskade tvärsnittet är klart. Hos Welser används upp till 60 valspar för att säkerställa att komplexa profiltvärsnitt kan framställar med rätt kvalitet.

Vid tillverkning av slutna profiler svetsas bandkaneterna samman i slutet av omformningsserien. Hos Welser svetsar vi våra profiler med både högfrekvens-induktionssvetsning samt lasersvetsning. Efter svetsning går profilen genom ett par riktvalspar för att säkerställa rakheten.

I ett sista skede kapas profilen genom endera stansning eller sågning. Kapningen sker ”flygande”, vilket betyder att sågen eller stansen följer profilen i stansriktningen.

 

Fördelar med rullformning

Tack vare tillämpningsanpassade tvärsnitt, integrerade funktioner som hål och präglingar, högt materialutnyttjande, minimalt materialspill och höga produktionshastigheter är rullformning en mycket ekonomiskt fördelaktig produktionsmetod. Rullformning är även en skonsam materialomformningsmetod vilket betyder att höghållfasta stål kan omformas med lägre risk för sprickbildning. Lägre risk för sprickbildning öppnar i sin tur möjligheter till snävare radier.

Designa dina egna rullprofilerade tvärsnitt

Welser Profiler har utvecklat ett online-program med vilket man snabbt och utan kostnad kan designa och utvärdera potentiella profiler. Med vår intuitiva webbeditor kan du konfigurera dina individuella standardprofiler på egen hand. Den färdiga profilen ritas skalenligt och live i webbläsaren – helt utan CAD-kunskaper eller installation av extra mjukvara! Vår profilkonfigurator är speciellt framtagen för vidareutveckling av standardprofiler som en del av Welser Profilers produktportfölj.

 

 

Kort sammanfattaning av Welsers rullformningskapacitet idag:

  • Rullforming av stål, rostfritt stål samt andra metaller
  • Över 90 rullformningslinjer med upp till 60 omformningssteg
  • Över 2.500 medarbetare
  • Godstjocklek 0,3 – 8,2 mm och en plåtbredd upp till 1.000 mm
  • Profillängd upp till 27 meter
  • Innovativa profillösningar som t ex riktad tjockleksreducering och materialkompression

Highlights

Kvalitet från A till Ö

En annan formulering: Från förmaterial till slutprodukt, från profilering ...

Containerkomplex med profiler från Welser

I Berlin kommer man att bygga containrar och ställa ...

Så fungerar reklam med Welsers profiler

Ein Prismawender besteht aus einem dreiseitigen Rillen-Stahlprofil

Tre olika bilder - varierande på en reklamskylt. Hur kan ...